Uppsala yrkesgymnasium

På Uppsala yrkesgymnasium utvecklar du dina intressen och får all kunskap du behöver för att lära dig ditt yrke från grunden. Under utbildningen knyter du kontakter med branschen för framtida jobb.

Uppsala yrkesgymnasium har 900 elever och finns i Ekeby och Jälla. Hos oss kan du välja mellan sex olika yrkesprogram och en lärlingsutbildning. Vi har även språk- och yrkesintroduktionsprogram. 

 Ekeby
• Hotell- och turismprogrammet
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• SPRINT-språkintroduktion
• Introduktionsprogram
• Gymnasial lärlingsutbildning

Jälla
• Fordons- och transportprogrammet
• Naturbruksprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet (på Bolandsgatan till hösten 2019)
• SPRINT-språkintroduktion
• Yrkesintroduktionsprogram
• Gymnasiesärskolan

Du knyter kontakter med branschen och när du tagit examen har du alla möjligheter att få ett bra jobb. Du kan också plugga vidare om du vill eftersom våra utbildningar kan ge grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

På Uppsala yrkesgymnasium utvecklar du dina intressen och får all kunskap du behöver för att lära dig ditt yrke från grunden. Våra lärare är engagerade och kommer att stötta och utmana dig hela vägen. 

18 augusti 2017